* Prosím, vrchné polia "nevesta a ženích" vyplňte s diakritikou.

  Nevesta

  Ženích

  Váš hlavný komunikačný e-mail

  Dátum svadby

  Adresa obradu

  Adresa hostiny

  Ostatné adresy (prípravy, odobierka, fotenie...)

  Výber balíka služieb

  Love Story (2-6 minút)

  Wedding Film (20-60 minút)

  Rande na Slovensku

  Rande v zahraničí

  Kde ste sa o mne dozvedeli?

  Fotograf (meno + web)

  DJ/Kapela (meno + web)

  Približný počet hostí

  Mená na titulku (napr. Katka a Tomáš)

  Pár viet o sebe (záľuby, obľúbené filmy, hudba, Váš spoločný príbeh...)

  Dodatočné informácie, ktoré by som mal vedieť